Velkommen i Ungdomsskolen 2021/2022

 

Kære Ung på Mors og jeres forældre.

Jeg er stolt af, som formand for Ungdomsskolens bestyrelse, at kunne være med til at præsentere årets program. Et program med en masse spændende muligheder for fag og oplevelser.

Hvad er en Ungdomsskole egentlig?!

I Danmark har vi en lang og solid tradition for folkeoplysning ­baseret på ikke-formel læring, frivillighed og troen på det hele menneske. Ungdomsskolen er som højskoler, efterskoler, aftenskoler mv. ­funderet i denne tradition.

Jeg er helt vild med Ungdomsskolens formålsparagraf :
“§1. Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og ud­dybe deres kundskaber, og give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget ­indhold, samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken
i et demokratisk samfund.”

Ungdomsskolen er en central aktør – et bindeled – på ungeområdet. Ungdomsskolen er med til at sikre, at så mange unge som muligt får en uddannelse og et godt og aktivt liv. Ungdomsskolen hjælper den unge til at udvikle kompetencer på såvel det faglige som det personlige og sociale område - og derved gøre den unge uddannelsesparat og parat til livet og fællesskabet.

... så hvad venter vi på??? Tilmeld dit barn/dig til et af Ungdoms­skolens tilbud!

Rammerne er trygge, de voksne er sjove, ambitiøse, inspirerede og fulde af god energi.

Rigtig god fornøjelse.Med venlig hilsen

Jette Jepsen

Formand for bestyrelsen for Ungdomsskolen Mors.


  • Jette Jepsen
    Formand for Ungdomsskolebestyrelsen